Teko­ä­ly ja robo­tiik­ka digi­ta­li­soi­tu­vas­sa yhteis­kun­nas­sa 8.5.2018 – webinaari
| |

Teko­ä­ly ja robo­tiik­ka digi­ta­li­soi­tu­vas­sa yhteis­kun­nas­sa 8.5.2018 – webinaari

koko TIVIA-yhtei­­sön laa­jui­nen kevät­se­mi­naa­ria 65-vuo­­tis­­juh­­la­­vuo­­den kun­niak­si pide­tään tiis­tai­na 8.5.2018 eri paik­ka­kun­nil­la. Teko­ä­ly­rat­kai­su­jen ja robo­tii­kan yleistyminen…