1. Yleistä

Yhdistyksen toiminnan lähtökohtana ovat jäsenistön tarpeet. ESATKY:n jäsenistö koostuu tietojenkäsittelyn ammattilaisista ja hyväksikäyttäjistä, joiden tietotekniikan hyväksikäytön valmiuksien kehittäminen ja virkistäytymismahdollisuuksien tarjoaminen on yhdistyksen tehtävä. Tätä tehtäväänsä yhdistys hoitaa järjestämällä koulutustapahtumia, tutustumiskäyntejä, pitämällä yhteyksiä muihin vastaaviin yhdistyksiin ja laajempiin yhteenliittymiin, hankkimalla ja välittämällä tietoja alan kehityssuuntauksista sekä järjestämällä virkistäytymistapahtumia.

2. Toiminnan muodot

Yhdistyksen toiminta jakautuu aikaisempien vuosien tapaan seuraaviin lohkoihin:

 1. Virallinen järjestötoiminta
 2. Koulutustoiminta
 3. Tiedotustoiminta
 4. Matka- ja virkistystoiminta

2.1 Virallinen järjestötoiminta

Sääntömääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään toimintavuoden aikana sääntöjen mukaisina ajankohtina kaksi:

 • Kevätkokous, joka käsittelee toiminta- ja tilikertomukset
 • Syyskokous, joka valitsee seuraavan vuoden johtokunnan ja päättää toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta

Tarvittaessa voidaan järjestää ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia sääntöjen määrittämin edellytyksin. Johtokunta kokoontuu toimintavuoden aikana tarvittaessa sekä kevätkaudella että syyskaudella. Lisäksi pidetään netti-, sähköposti- ja puhelinkokouksiatarvittaessa. Johtokunta asettaa toiminnan hoitamisen kannalta tarpeelliset työ- ja projektiryhmät. Yhdistyksen edustaja osallistuu Tietotekniikan liiton tilaisuuksiin ja kokouksiin sekä mahdollisuuksien mukaan TTL:n kautta NDU:n ja IFIP:in toimintaan. Muihin lähiseuduilla toimiviin yhdistyksiin (lähinnä ITKY, KYTKY ja MITTY) pidetään yhteyksiä aikaisempaan tapaan sekä pyritään toiminnalliseen yhteisesiintymiseen. Yhdistyksen jäsenyhteydet pyritään ulottamaan kaikkiin alueella toimiviin merkittäviin tietotekniikkaa hyödyntäviin yhteisöihin ja niissä toimiviin tietojenkäsittelyä hyödyntäviin ihmisiin. Yhdistyksen talous koostuu jäsenmaksuista ja erilaisten koulutustilaisuuksien tuotoista. Tilaisuuksien tuotto käytetään kokonaisuudessaan jäsenistön hyväksi.

2.2 Koulutustoiminta

Kaudelle 2017 seminaarien ja/tai koulutusten osalta tehdään yhteistyötä Tivian ja sen eri jäsen-/teemayhdistysten kanssa.  Tavoitteena on järjestää 1 – 2 koulutustapahtumaa vuoden 2017 aikana.

2.3 Tiedotustoiminta

Kaikki tiedotteet ovat luettavissa yhdistyksen www-sivuilta.  Kutsut ja tärkeät tiedotteet toimitetaan jäsenistölle myös sähköpostitse.

2.4 Matka- ja virkistystoiminta

Jäsenistön ja perheiden yhteistilaisuuksia pyritään järjestämään edellisvuosien tapaan Vuoden 2017 suunniteltuja matkoja ja virkistystapahtumia:

 • erillinen ESATKYn järjestämä seminaari ajankohtaisesta aiheesta keväällä
 • Tivian järjestämä Road Show – seminaari keväällä
 • Haasteottelu ITKY vastaan ESATKY sählyssä Imatralla keväällä
 • Syysolumppialaiset keväällä
 • Opintomatka/kunnon viikonloppu alkusyksystä
 • Haasteottelu ESATKY vastaan ITKY Lappeenrannassa syksyllä
 • seminaari ajankohtaisesta aiheesta syksyllä
 • Syyskokous + pikkujoulut marras-/joulukuussa