1. Yleistä

Yhdistyksen toiminnan lähtökohtana ovat jäsenistön tarpeet. ESATKY:n jäsenistö koostuu tietojenkäsittelyn ammattilaisista ja hyväksikäyttäjistä, joiden tietotekniikan hyväksikäytön valmiuksien kehittäminen ja virkistäytymismahdollisuuksien tarjoaminen on yhdistyksen tehtävä. Tätä tehtäväänsä yhdistys hoitaa järjestämällä koulutustapahtumia, tutustumiskäyntejä, pitämällä yhteyksiä muihin vastaaviin yhdistyksiin ja laajempiin yhteenliittymiin, hankkimalla ja välittämällä tietoja alan kehityssuuntauksista sekä järjestämällä virkistäytymistapahtumia.

2. Toiminnan muodot

Yhdistyksen toiminta jakautuu aikaisempien vuosien tapaan seuraaviin lohkoihin:

 1. Virallinen järjestötoiminta
 2. Koulutustoiminta
 3. Tiedotustoiminta
 4. Matka- ja virkistystoiminta

2.1 Virallinen järjestötoiminta

Sääntömääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään toimintavuoden aikana sääntöjen mukaisina ajankohtina kaksi:

 • Kevätkokous, joka käsittelee toiminta- ja tilikertomukset
 • Syyskokous, joka valitsee seuraavan vuoden johtokunnan ja päättää toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta

Tarvittaessa voidaan järjestää ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia sääntöjen määrittämin edellytyksin. Johtokunta kokoontuu toimintavuoden aikana tarvittaessa sekä kevätkaudella että syyskaudella. Lisäksi pidetään netti-, sähköposti- ja puhelinkokouksiatarvittaessa. Johtokunta asettaa toiminnan hoitamisen kannalta tarpeelliset työ- ja projektiryhmät. Yhdistyksen edustaja osallistuu Tivian tilaisuuksiin ja kokouksiin sekä mahdollisuuksien mukaan TTL:n kautta NDU:n ja IFIP:in toimintaan. Muihin lähiseuduilla toimiviin yhdistyksiin (lähinnä ITKY, KYTKY ja MITTY) pidetään yhteyksiä aikaisempaan tapaan sekä pyritään toiminnalliseen yhteisesiintymiseen. Yhdistyksen jäsenyhteydet pyritään ulottamaan kaikkiin alueella toimiviin merkittäviin tietotekniikkaa hyödyntäviin yhteisöihin ja niissä toimiviin tietojenkäsittelyä hyödyntäviin ihmisiin. Yhdistyksen talous koostuu jäsenmaksuista ja erilaisten koulutustilaisuuksien tuotoista. Tilaisuuksien tuotto käytetään kokonaisuudessaan jäsenistön hyväksi.

2.2 Koulutustoiminta

Kaudelle 2018 seminaarien ja/tai koulutusten osalta tehdään yhteistyötä Tivian ja sen eri jäsen-/teemayhdistysten kanssa.  Tavoitteena on järjestää 1 – 2 koulutustapahtumaa vuoden 2018 aikana.

2.3 Tiedotustoiminta

Kaikki tiedotteet ovat luettavissa yhdistyksen www-sivuilta.  Kutsut ja tärkeät tiedotteet toimitetaan jäsenistölle myös sähköpostitse.

2.4 Matka- ja virkistystoiminta

Jäsenistön ja perheiden yhteistilaisuuksia pyritään järjestämään edellisvuosien tapaan Vuoden 2018 suunniteltuja matkoja ja virkistystapahtumia:

 • erillinen ESATKYn järjestämä seminaari ajankohtaisesta aiheesta keväällä
 • Tivian järjestämä Road Show – seminaari keväällä
 • ESATKYn kevätkokous
 • Syysolumppialaiset syksyllä
 • Opintomatka/kunnon viikonloppu alkusyksystä
 • seminaari ajankohtaisesta aiheesta syksyllä
 • Syyskokous + pikkujoulut marras-/joulukuussa

Päivämääriä ei ole laitettu tarkemmalla tasolla koska esim. kevätkokouksen ajankohta riippuu tilintarkastuksen aikataulusta ja samoin syksyn lennot Ryanairin osalta muuttuvat varmasti. Tivian Road Show tai yhteinen tilaisuus ympäri Suomen huhtikuussa – joko toteutuu tai ei – sen näemme sitten. Ja voi olla että RyanAir lopettaa suorat lennot jos kysyntää ei ole tarpeeksi jolloin Kunnon Viikonloppu osalta Pietari todennäköisin, lentämällä Bergamoon alkuperäinen kohde tällä hetkellä. ESATKY – ITKY sählypeliä ei ole laitettu kalenteteriin ollenkaan koska ITKYllä ollut vaikeuksia koota joukkuetta. Samoin Syysolumppialaiset pitää yhteistyössä katsoa kolmen muun yhdistyksen kanssa kesälomien jälkeen.

Jos kysymyksiä tarkemmista aikatauluista, asiaa voi kysyä puheenjohtajalta.