ESATKY toimintasuunnitelma 2019

TOIMINTASUUNNITELMA 2019 liite 1 1. Yleistä Yhdistyksen toiminnan lähtökohtana ovat jäsenistön tarpeet. ESATKY:n jäsenistö koostuu tieto- jenkäsittelyn ammattilaisista ja hyväksikäyttäjistä, joiden tietotekniikan hyväksikäytön valmiuk- sien kehittäminen ja virkistäytymismahdollisuuksien tarjoaminen on yhdistyksen tehtävä. Tätä tehtäväänsä yhdistys hoitaa järjestämällä koulutustapahtumia, tutustumiskäyntejä, pitämällä yhteyksiä muihin vastaaviin yhdistyksiin ja laajempiin yhteenliittymiin, hankkimalla ja välittä- mällä tietoja alan kehityssuuntauksista sekä järjestämällä virkistäytymistapahtumia. 2. Toiminnan muodot Yhdistyksen toiminta jakautuu aikaisempien vuosien tapaan seuraaviin lohkoihin: 1. Virallinen järjestötoiminta 2. Koulutustoiminta 3. Tiedotustoiminta 4. Matka- ja virkistystoiminta 2.1 Virallinen järjestötoiminta Sääntömääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään toimintavuoden aikana sääntöjen mukaisina ajankohtina kaksi: • Kevätkokous, joka käsittelee toiminta- ja tilikertomukset • Syyskokous, joka valitsee seuraavan vuoden johtokunnan ja päättää toimintasuunnitel- masta ja talousarviosta Tarvittaessa voidaan järjestää ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia sääntöjen määrittämin edel- lytyksin. Johtokunta kokoontuu toimintavuoden aikana tarvittaessa sekä kevätkaudella että syyskaudella. Lisäksi pidetään sähköposti- ja puhelinkokouksia. Johtokunta asettaa toiminnan hoitamisen kannalta tarpeelliset työ- ja projektiryhmät. Yhdistyksen edustaja osallistuu Tivian tilaisuuksiin ja kokouksiin sekä mahdollisuuksien mukaan Tivian kautta NDU:n ja IFIP:in toimin- taan. Muihin lähiseuduilla toimiviin yhdistyksiin (lähinnä ITKY, KYTKY ja MITTY) pidetään yh- teyksiä aikaisempaan tapaan sekä pyritään toiminnalliseen yhteisesiintymiseen. Yhdistyksen jäsenyhteydet pyritään ulottamaan kaikkiin alueella toimiviin merkittäviin tietotekniikkaa hyö- dyntäviin yhteisöihin ja niissä toimiviin tietojenkäsittelyä hyödyntäviin ihmisiin. Yhdistyksen talous koostuu jäsenmaksuista ja erilaisten koulutustilaisuuksien tuotoista. Tilaisuuksien tuotto käytetään kokonaisuudessaan jäsenistön hyväksi. 2.2 Koulutustoiminta Kaudelle 2019 seminaarien ja/tai koulutusten osalta tehdään yhteistyötä Tivian ja sen eri jäsen- /teemayhdistysten kanssa. Tavoitteena on järjestää 1 – 2 koulutustapahtumaa vuoden 2019 aikana.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=